Πα. Μαρ 1st, 2024
315015642 403454911888065 7183817354921202999 N
Κοινοποίηση

Δήμος Λευκάδας:

Ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε σύμβαση με την “ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ανάδοχο του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.248.171,25€, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Με την υλοποίηση του έργου θα βελτιωθούν υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι στις κοινότητες Δραγάνου, Βουρνικών, Καλλιγωνίου, Πηγαδησάνων, Πλατυστόμων, Κοντάραινας, Καλάμου, Καρυάς, Κατωχωρίου, Λαζαράτων, Σύβρου, Φτερνού, Αγίου Πέτρου και Νεοχωρίου, ώστε να ικανοποιηθεί ένα χρόνιο  αίτημα των φορέων και των κατοίκων των κοινοτήτων μας. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνει:

 1. Δράγανο – Διαπλάτυνση του αγροτικού δρόμου «Καλομπόρο – Δράγανο» μήκους 3260 μ. και κατασκευή χαμηλού τοιχίου ύψους 0,40 μέτρων για τη συγκράτηση χωμάτων και λίθων. Θα τοποθετηθούν στηθαία και θα γίνει διαγράμμιση του δρόμου σε όλο το μήκος του.
 2. Βουρνικά – Διαπλάτυνση του αγροτικού δρόμου μήκους 1365μ από την θέση «Καλοπλάτη» μέχρι την θέση «ποταμός» που θα περιλαμβάνει την κατασκευή αργολιθοδομών σε πέντε σημεία και ένα τοιχίο αντιστήριξης των πρανών του δρόμου. Θα δοθεί μέριμνα για την κατασκευή εισόδων σε ιδιοκτησίες από τις οποίες διέρχεται έμπροσθεν η τάφρος απορροής των όμβριων υδάτων.
 3. Καλλιγώνι – Βελτίωση/διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας καθώς και καθαρισμός αυλακιών όμβριων υδάτων και απομάκρυνση φυτικών γαιών και φερτών υλικών.
 4. Πηγαδησάνοι – Αποκατάσταση/βελτίωση των αγροτικών δρόμων στη θέση «Κανάλι» έως «Βρύση Μαρκους» μήκους 870 μ, και στη θέση «Μαύρο Νερό» έως «Αγριλίδες» μήκους 400μ. Επίσης, θα γίνει διαπλάτυνση στροφής στην θέση «Δραγατσούρι», προκειμένου να καταστεί δυνατή η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων.
 5. Πλατύστομα – Βελτίωση της πρόσβασης των υφιστάμενων αγροτικών χωμάτινων δρόμων στην περιοχή Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας, από την διασταύρωση της με την ασφαλτοστρωμένη οδό «Περιγιάλι- Πλατύστομα» συνολικού μήκους 650μ. Επίσης, θα κατασκευαστούν τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος για την αντιστήριξη της οδού και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλτόστρωση της κύριας οδού και την τσιμεντόστρωση της παράπλευρης οδού προς την είσοδο της Μονής.
 6. Κοντάραινα – Βελτίωση του αγροτικού δρόμου συνολικού μήκους 1750 μ. που οδηγεί από την παλιά δεξαμενή Κοντάραινας προς το “βουνό Κοντάραινας” στην περιοχή «Σύκερος».
 7. Κάλαμος – Αποκατάσταση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου σε τέσσερα σημεία, συνολικού μήκους 1.775 μ. που οδηγεί στο «Πόρτο Λεόνε».
 8. Καρυά – Ολική βελτίωση της αγροτικής οδού 1370 μ. που οδηγεί από το γήπεδο προς θέση ‘Πρατανέτσα”.
 9. Κατωχώρι – Αποκατάσταση δύο αγροτικών δρόμων, στις θέσεις “Παλιοχώραφα” μήκος 780 μ και “Τουμαζέικα” μήκους 295 μ.
 10. Λαζαράτα –Βελτίωση δύο τμημάτων της αγροτικής οδού μήκους 1000 μ. και 585μ. που οδηγεί στην θέση ‘Κάτω Κρούπα”, καθώς και μόρφωση και καθαρισμός τάφρου απορροής υδάτων σε μήκος περίπου 575 μέτρων.
 11. Σύβρος – Αποκατάσταση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου μήκους 1550 μ. που ξεκινάει από το νεκροταφείο Σύβρου προς θέση “Λυγιά Κάμπος”.
 12. Φτερνό – Αποκατάσταση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου μήκους 1600 μ. που βρίσκεται στην θέση “Αμυγδαλίδι”.
 13. Άγιος Πέτρος – Αποκατάσταση του δρόμου μήκους 1385μ. στην θέση «Καναλάκια» που οδηγεί προς θέσεις «Πηγές Μέσα Βρύσης» και «Ρογγί».
 14. Νεοχώρι – Αποκατάσταση υφιστάμενου δρόμου μήκους 825 μ. που ξεκινάει στην θέση «Μεγάλο Αυλάκι».

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος ανέφερε: «Το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο αγροτικής οδοποιίας που έχει γίνει στο δήμο Λευκάδας, και θα βελτιώσει την καθημερινότητα των αγροτών και όχι μόνο, εισέρχεται σε φάση υλοποίησης. Με την βελτίωση  της προσβασιμότητας σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εξασφαλίζουμε την ασφαλή πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους και συνεπώς την ασφάλεια στις μεταφορές των προϊόντων τους».

Ο δήμος κίνησε έγκαιρα τις διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις και τις μελέτες και υπέβαλε άρτιο φάκελο προκειμένου να τύχει άμεσης ένταξης και χρηματοδότησης. Ένα ακόμα έργο ανάπτυξης και πνοής από την παρούσα δημοτική αρχή είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας σε κάθε σημείο του νησιού μας, ενισχύουμε με τα έργα μας πέρα από τις βασικές υποδομές, και όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας  μας.