Πα. Μαρ 1st, 2024
Gatakia Alexandros
Κοινοποίηση

Τρία νεογέννητα γατάκια κλεισμένα σε μια πλαστική σακούλα εντοπίστηκαν σήμερα από κάτοικο, η οποία έχει μετακομίσει πρόσφατα στο χωριό, στα ερείπια ενός σπιτιού στον Αλέξανδο Λευκάδας.

Όπως η ίδια σημειώνει, τα γατάκια αφέθηκαν για να πεθάνουν και το γεγονός αυτό ανεξάρτητα αν αρέσουν ή όχι σε κάποιον οι γάτες είναι σκληρό και παράνομο. Η ίδια επίσης αφού επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει με τις πολλές γάτες στο χωριό, τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να μπορέσουν να στειρωθούν, και ότι σε κάθε περίπτωση είναι ανεπίτρεπτο το σημερινό συμβάν, απευχόμενη να συμβεί μελλοντικά ανάλογο περιστατικό.

Εμείς από την πλευρά μας να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η εγκατάλειψη ενήλικων ζώων συντροφιάς διώκεται ποινικά σε βαθμό πλημμελήματος και σε βαθμό κακουργήματος όταν πρόκειται για νεογέννητα σκυλάκια ή γατάκια.

Ο νόμος 4830/2021 στο άρθρο 9 ορίζει ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη είναι να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Σε περίπτωση δε που επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον πρόκειται για σκύλο ή γάτα.

Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακοσίων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα ή άλλο ζώο συντροφιάς.

Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με τα στοιχεία του δήμου. Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.