Πα. Μαρ 1st, 2024
Lefkada 750x375 1
Κοινοποίηση

Η Planet είναι και επίσημα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η εταιρεία συμβούλων που αναλαμβάνει την υποβοήθηση της Δ/νσης Συγκ. Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην προετοιμασία, ωρίμανση και διενέργεια Διαγωνισμού Ανάθεσης σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο: “Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία και Συντήρηση της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας – Ν. Αιτωλοακαρνανίας».

Η σύμβαση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 947.670,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) θα υπογραφεί και η αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα έτος από σήμερα. Ο διαγωνισμός έγινε μέσω της Συμφωνίας Πλαίσιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα 3 προεπιλεγμένα σχήματα.

Να θυμίσουμε πως η πρώτη σύμβαση που είναι σε εξέλιξη αφορά στην εκπόνηση των μελέτης υδραυλικών, κυκλοφοριακής μελέτης και της προμελέτης οδοποιίας, συνολικής αξίας 172.360 ευρώ (139.000 + 24% ΦΠΑ).

Τέλος, υπάρχει και ένας τρίτος διαγωνισμός ο οποίος θα έχει ως αντικείμενο γεωτεχνικές και τοπογραφικές έρευνες. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 680.000 ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΠΔΕ.

Πως μπορεί να προχωρήσει το έργο
Το έργο, με την προϋπόθεση της υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ θα πρέπει αρχικά να ωριμάσει και κατόπιν για να πάρει την άγουσα της υλοποίησης να εγκριθεί (άρα να έχει υπάρξει προηγουμένως σχετικό αίτημα) από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Με την προώθηση προς υλοποίηση το έργο ολοκληρώνει τις μεγάλες οδικές παρεμβάσεις στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και της σύνδεσης της προς Ήπειρο και Ιόνια Νησιά. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη ολοκληρωθεί η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας, η Ιόνια Οδός, είναι προς ολοκλήρωση η Αμβρακία Οδός (Άκτιο-Αμβρακία) και είναι σε εξέλιξη το σημαντικό έργο της διπλής σύνδεσης Λευκάδας με κάποιες εκτιμήσεις να το τοποθετούν στο τέλος του έτους.

Η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας θα αποτελέσει μια νέα σύγχρονη πύλη από και προς το νησί του Ιονίου το οποίο το καλοκαίρι υποφέρει από κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η νέα αυτή υποδομή, θα αντικαταστήσει την πλωτή γέφυρα που για δεκαετίες προσφέρει τις υπηρεσίες πρόσβασης.

Ένα σημαντικό έργο
Κατά βάση η υποθαλάσσια ζεύξη της Λευκάδας με την Αιτωλοακαρνανία είναι μια φυσική συνέχεια της Αμβρακίας Οδού (μέσω και του έργου της διπλής οδικής σύνδεσης της Λευκάδας). Το έργο έχει χαρακτηριστεί έργο Εθνικού Επιπέδου, πράγμα που δίνει μια άλλη διάσταση στην ανάγκη υλοποίησης του.

Το έργο έχοντας ενταχθεί ως έργο προς υλοποίηση προσβλέπει:

  1. Στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών).
  2. Στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση γρήγορων και ασφαλών μετακινήσεων.
  3. Στη μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού σε έκταση και σημασία για την εθνική οικονομία πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής.

Το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, είναι μια διεκδίκηση σχεδόν 35 ετών. Το 2013 είχε βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός παραχώρησης ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, ο οποίος όμως δεν ευτύχησε μέσω οικονομικής κρίσης και είχε ακυρωθεί τρία χρόνια αργότερα.