Δε. Φεβ 26th, 2024
Jobs1
Κοινοποίηση

Ζητείται Λογιστής/Λογίστρια από εταιρεία με έδρα την Λευκάδα, για μόνιμη εργασία.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Καταχώρηση τιμολογίων και παραστατικών
 • Υποβολή ΦΠΑ / VIES
 • Ενημέρωση και έλεγχος υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
 • Έλεγχος τραπεζών
 • Συμφωνίες καρτελών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο AEI/ ΤΕΙσε Accounting/Finance
 • Καλή γνώση στην καταχώρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών
 • Καλή γνώση του χειρισμού προγραμμάτων ERP
 • Μεγάλη ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Ms Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • ακεραιότητα
 • ομαδικότητα
 • αναλυτική σκέψη
 • οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • ικανότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Email αποστολής βιογραφικών:   tkatopod@ecplan.gr