Πα. Μαρ 1st, 2024
1 Galazia Shmaia Kastro
Κοινοποίηση

Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου σε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο και αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας, το οποίο φέρνει κοντά τους τομείς του περιβάλλοντος και του τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στη συνεδρίαση της 16ης Δεκέμβρη 2022 αποφάσισε ομόφωνα να υποβληθούν επτά (7) προτάσεις – αιτήσεις υποψηφιότητας στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (EEΠΦ), που είναι ο διαχειριστής του προγράμματος στην Ελλάδα, για βράβευση με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για τις εξής ακτές: 1. Αϊ Γιάννης, 2. Γύρα – Εργοστάσιο ΤΑΟΛ, 3. Κάθισμα, 4. Πευκούλια, 5. Μικρός Γιαλός, 6. Πόρτο Κατσίκι και 7. Πόντι, και να καταβληθούν οι συνδρομές που προβλέπονται (η συνδρομή είναι 495,00 € ανά ακτή και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 3.465,00 €), ώστε να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το 2023,

Εντύπωση προκάλεσε κατ΄ αρχάς κατά την διάρκεια της συζήτησης η ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Όλοι για τη Λευκάδα» κ. Θανάση Περδικάρη ο οποίος ζήτησε μετ΄ επιτάσεως να μάθει αν την χρονιά που μας πέρασε κυμάτιζαν όντως επτά γαλάζιες σημαίες με την ένδειξη 2022 στις ακτές της Λευκάδας και αν εστάλησαν από τον διαχειριστή του προγράμματος, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Δημάρχου. Εκτός βέβαια αν ο κ. Περδικάρης εννοούσε, χωρίς όμως και να το κατονομάσει, την απόσυρση την χρονιά που μας πέρασε της Γαλάζιας Σημαίας από ΄την ακτή στο Πόρτο Κατσίκι, λόγω μη συμμορφώσεως με τα κριτήρια του προγράμματος, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο και με άλλες ανά την Ελλάδα ακτές (το 2022 αποσύρθηκαν συνολικά 14 Γαλάζιες Σημαίες από τις συνολικά 581 ακτές που είχαν βραβευτεί), για την οποία όμως απόσυρση και τους λόγους δεν γινόταν -κακώς- μνεία στην εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη (το θέμα τελικά το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος λόγω αποχώρησης του Αντιδημάρχου).

Εντύπωση όμως προκάλεσε και η παραπληροφόρηση από υπέρμετρη, ίσως, αντιπολιτευτική διάθεση, του προσεκτικού συνήθως στις παρεμβάσεις του κ. Περδικάρη, ο οποίος είπε ότι την περίοδο 2016-2018 ή 2015-2018, η οποία καθόλου τυχαία συμπίπτει με την διοίκηση του Δήμου Λευκάδας από την παράταξη του κ. Δρακονταειδή, η Λευκάδα είχε 10 Γαλάζιες Σημαίες, γεγονός βέβαια αναληθές όπως φαίνεται και από τον παρακάτω κατάλογο με τα στοιχεία που αντλήσαμε από την επίσημη σελίδα του διαχειριστή του προγράμματος. Εκείνο όμως που αληθεύει είναι τα όσα είπε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεράσιμος Μελάς, ότι η πρώτη Γαλάζια Σημαία που έφτασε στην Λευκάδα, χωρίς ποτέ να έχει επιστραφεί (βρίσκεται ακόμη μέχρι σήμερα στο πρώην Δημαρχείο Βασιλικής) ήταν το 1999 στον πρώην Δήμο Απολλωνίων για την ακτή «Δράγανο».

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις βραβεύσεις ακτών και μαρινών με τη Γαλάζια Σημαία για τα προηγούμενα έτη:

ΕΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΑΚΤΕΣ
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΜΑΡΙΝΕΣ
1999 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ: 1
Δράγανο
0
2000 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2
Λευκάδα – Γύρα, Αγ. Ιωάννης – Μύλοι
0
2001 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2
Λευκάδα – Γύρα, Αγ. Ιωάννης – Μύλοι
0
2002 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2
Λευκάδα – Γύρα, Αγ. Ιωάννης – Μύλοι
0
2003 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 1
Άγιος Ιωάννης – Μύλοι
0
2004 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 1
Άγιος Ιωάννης – Μύλοι
0
2005 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2
Άγιος Ιωάννης – Μύλοι, Λευκάδα – Γύρα
0
2006 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2
Άγιος Ιωάννης – Μύλοι, Λευκάδα – Γύρα
0
2007 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2
Άγιος Ιωάννης – Μύλοι, Λευκάδα – Γύρα
1
2008 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 0 1
2009 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 0 1
2010 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 0 1
2011 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 0 1
2012 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 0 1
2013 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 6
Άη Γιάννης, Λευκάδα-Γύρα, Άγ. Νικήτας-Πευκούλια, Κάθισμα 1, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί
1
2014 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 7
Άη Γιάννης, Λευκάδα-Γύρα, Άγ. Νικήτας-Πευκούλια, Κάθισμα 1, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί, Μικρός Γιαλός – Πόρος
1
2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 7
Άη Γιάννης, Λευκάδα-Γύρα, Άγ. Νικήτας-Πευκούλια, Κάθισμα 1, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί, Μικρός Γιαλός – Πόρος
1
2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 8
Άη Γιάννης, Λευκάδα-Γύρα, Άγ. Νικήτας-Πευκούλια, Κάθισμα 1, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι
1
2017 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 8
Άη Γιάννης, Λευκάδα-Γύρα, Άγ. Νικήτας-Πευκούλια, Κάθισμα 1, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι
1
2018 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 8
Άη Γιάννης, Λευκάδα-Γύρα, Άγ. Νικήτας-Πευκούλια, Κάθισμα 1, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι
1
2019 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 7
Αγ. Νικήτας-Πευκούλια, Αη Γιάννης, Κάθισμα 1, Λευκάδα-Γύρα, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι, Πόρτο Κατσίκι
1
2020 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 7
Αγ. Νικήτας-Πευκούλια, Αη Γιάννης, Κάθισμα 1, Λευκάδα-Γύρα, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι, Πόρτο Κατσίκι
1
2021 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 7
Αγ. Νικήτας-Πευκούλια, Αη Γιάννης, Κάθισμα 1, Λευκάδα-Γύρα, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι, Πόρτο Κατσίκι
1
2022 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 7-1
Αγ. Νικήτας-Πευκούλια, Αη Γιάννης, Κάθισμα 1, Λευκάδα-Γύρα, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι, Πόρτο Κατσίκι  (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)