Πα. Μαρ 1st, 2024
E649113d 6321 4ec5 B860 08e3eef3c354 640x359
Κοινοποίηση

Αποκατάσταση φθορών (λακουβών) δημοτικής οδοποιίας στο δήμο Λευκάδας.

Ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τoν κ. Λεωνίδα Δρακάτο, ανάδοχο του έργου: «Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 74.000,00, και χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ.

Συγκεκριμένα, θα αποκατασταθούν τωρινές και μελλοντικές φθορές του οδοστρώματος (λακούβες), σε οδούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους σε διάφορες περιοχές του δήμου μας. Οι φθορές οφείλονται σε καθιζήσεις  λόγω της συχνής και βαριάς κυκλοφορίας των οχημάτων, στην απορροή των όμβριων και υπόγειων υδάτων, καθώς και σε βλάβες των δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης.

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν θα ξεπερνάνε τις 20 ημέρες, και ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνει η υπηρεσία, να προβαίνει σε αποκατάσταση της βλάβης και υποχρεούται στη λήψη μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας έως την τελική αποκατάσταση.

Στόχος της δημοτικής αρχής, με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασής, εφ εξής είναι, η αντιμετώπιση των βλαβών και η αποκατάσταση αυτών, να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν.

​​​​​​ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ